Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
chị Hoa
chị Sửu

HITACHI HIGH-TECH

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 2 chùm tia UH5300

Mã sản phẩm : HIUH5300
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến một chùm tia U5100

Mã sản phẩm : HIU5100
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Máy quang phổ UV-VIS model U-3900

Mã sản phẩm : HIU3900
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ

Máy quang phổ UV-VIS model U-3900H

Mã sản phẩm : HIU3900H
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử Model ZA3000

Mã sản phẩm : HIZA3000
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử model ZA3300

Mã sản phẩm : HIZA3300
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ