Thông tin liên hệ

63 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3810 7853 /(028) 3810 7854- Fax: (028) 3948 3241
Email: sales@songanhtb.com Website: www.songanhtb.com/songanhthietbi.com.vn

(*) là thông tin bắt buộc.