Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
chị Hoa
chị Sửu

Sản phẩm

Cân phân tích model ES225SM-DR

Mã sản phẩm : PRES225SMDR
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Máy đếm hạt trong chất lỏng HIAC9703

Mã sản phẩm : BEHIAC9703
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Máy đếm hạt bụi cầm tay trong không khí MET ONE 7000

Mã sản phẩm : BEME7000
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Máy đếm hạt bụi cầm tay trong không khí MET ONE 2400

Mã sản phẩm : BEME2400
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Máy đếm hạt bụi cầm tay trong không khí MET ONE 3411

Mã sản phẩm : BEME3411
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 2 chùm tia UH5300

Mã sản phẩm : HIUH5300
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ