Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
chị Hoa
chị Sửu

may do

Mã sản phẩm
:
90BJXGC
Bảo hành
:
Giá bán
:
Liên hệ
Mô tả
Sản phẩm cùng loại

Cân phân tích model ES225SM-DR

Mã sản phẩm : PRES225SMDR
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Cân phân tích điện tử 320g có chuẩn nội

Mã sản phẩm : PRLS320ASCS
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ

Cân phân tích điện tử 220g có chuẩn nội

Mã sản phẩm : PRLS220ASCS
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ

Cân phân tích điện tử 320g

Mã sản phẩm : PRLX320A
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ

Cân phân tích điện tử 320g

Mã sản phẩm : KELX320ASCS
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

cân phân tích điện tử 220g

Mã sản phẩm : PRLS220A
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ