Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
chị Hoa
chị Sửu

PRECISA

may do

Mã sản phẩm : 90BJXGC
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Cân phân tích model ES225SM-DR

Mã sản phẩm : PRES225SMDR
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ

Cân phân tích điện tử 320g có chuẩn nội

Mã sản phẩm : PRLS320ASCS
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ

Cân phân tích điện tử 220g có chuẩn nội

Mã sản phẩm : PRLS220ASCS
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ

Cân phân tích điện tử 320g

Mã sản phẩm : PRLX320A
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : Liên hệ

Cân phân tích điện tử 320g

Mã sản phẩm : KELX320ASCS
Bảo hành :
Giá bán : Liên hệ